Przesłuchania do operetki “Loteria na Mężów…” Karola Szymanowskiego. Zapraszamy !!!

Przesłuchania do operetki “Loteria na Mężów…” Karola Szymanowskiego. Zapraszamy !!!

 • Tomasz Konieczny – Honorowy Dyrektor Artystyczny i autor projektu „Baltic Opera Festival,
 • prof. dr.hab. Piotr Sułkowski – Dyrektor Opery Krakowskiej,
 • Rafał Kokot – Dyrektor „Baltic Opera Festival”,

ogłaszają przesłuchania dla młodych, utalentowanych śpiewaków operowych, zainteresowanych udziałem w produkcji przygotowywanej przez Operę Krakowską pt. „Loteria na mężów, czyli Narzeczony nr 69” Karola Szymanowskiego.

Organizator: Stowarzyszenie Dal Segno Institute

Termin przesłuchania: 12 lutego 2023 roku

Miejsce: Opera Krakowska ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków

Wszelkie informacje i pytania dotyczące organizacji przesłuchań, dostępne są wyłącznie pod poniższymi danymi kontaktowymi organizatora:

Premiera operetki Karola Szymanowskiego pt. „Loteria na mężów, czyli Narzeczony nr 69” przygotowana przez zespół Opery Krakowskiej, będzie miała miejsce w dniu 14 lipca 2023 roku – w ramach inauguracji pierwszej edycji międzynarodowego wydarzenia muzycznego pt. „Baltic Opera Festival”, na scenie współorganizatora Festiwalu, czyli Opery Bałtyckiej w Gdańsku.

Materiały do pobrania (link)

Informacje regulaminowe:

 1. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 stycznia 2023 roku, do godz. 22.00. Zgłoszenia niekompletne, lub wysłane po terminie, nie będą rozpatrywane
 2. Zgłoszenia należy wysłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: office@dalsegno-institute.pl
 3. W tytule maila oczekujemy następujących informacji: Nazwisko i Imię + wybrana rola/postać. Treść maila nie jest wymagana. Prosimy o dołączenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf
 4. Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami, ilość miejsc ograniczona.
 5. O wynikach pre-selecji, wybrani kandydaci, zostaną poinformowani drogą e-mail, do dnia 05 lutego 2023 r.
 6. W przypadku uzyskania zaproszenia na przesłuchania, kandydat zobowiązany jest potwierdzić swój udział do dnia 06 lutego 2023 do godz. 21.59, w formie elektronicznej. Brak potwierdzenia udziału w ww. terminie, traktowany jest jako rezygnacja z udziału w przesłuchaniu.
 7. W przypadku uzyskania zaproszenia na przesłuchania, kandydat zobowiązany jest do dnia 10 lutego 2023, przesłać na wskazany w zaproszeniu adres e-mail, materiał nutowy, do wybranego utworu dowolnego.
 8. Szczegółowe dane: godzina na rozśpiewanie, próba i przesłuchanie, zostaną przekazane indywidualnie do wybranych kandydatów do dnia 08 lutego 2023 roku.
 9. Organizator zapewnia akompaniatora oraz sale do rozśpiewania.
 10. Zgłoszenie i udział kandydata w przesłuchaniach, jest bezpłatny.
 11. Wszelkie koszty (przejazd, wyżywienie, ew. nocleg), kandydaci pokrywają we własnym zakresie.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przesłuchań bez podawania uzasadnienia.
 13. Ostateczne wyniki i zaproszenia do udziału w projekcie będą przekazane wybranym kandydatom najpóźniej do dnia 25 lutego 2023 roku.
 14. Organizator nie przewiduje procedury odwoławczej oraz podawania uzasadnienia względem podjętych decyzji.