Wspieraj nas!


Jeżeli chcesz wspierać profesjonalne projekty artystyczne, które realizujemy w naszym Stowarzyszeniu, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Nasze Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U.2020.0.1057

Realizujemy działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ww Ustawy w sferze zadań publicznych m.in. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Naszymi darczyńcami mogą być osoby fizycz­ne i osoby prawne (firmy, spółki itd.).

Jakie warunki musi spełnić przekazana darowizna, by darczyńca mógł ją odliczyć?

Darowizny od osób fizycznych:

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

  • przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),   
    – organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Od podstawy opodatkowania możesz odliczyć darowiznę w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Darowizny od osób prawnych

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

  • przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
    – organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
    – prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Każdy darczyńca otrzyma od nas imienny certyfikat Mecenasa Kultury, indywidualne podziękowania wraz z możliwością zamieszczenia swojego logotypu w specjalnej zakładce na naszej stronie internetowej i na profilu na FB.

Rachunki bankowe Stowarzyszenia/ Association’s accounts

Darowizny w PLN BNP PARIBAS 76 1600 1462 1863 1322 1000 0001


Donations in EUR BNP PARIBAS BIC/SWIFT: PPABPLPK

IBAN: PL 22 1600 1462 1863 1322 1000 0003