Dal Segno Institute

Stowarzyszenie Dal Segno Institute jest organizacją non-profit. Istnieje od 01 marca 2004 roku. Początkowo jej celem było wspieranie działań na rzecz poznawania kultury, sztuki i osiągnięć naukowych oraz promowania partnerstwa kulturalno – naukowego pomiędzy Krakowem i Kioto.

We wrześniu 2020 roku, członkowie Stowarzyszenia zdefiniowali nową politykę rozwoju organizacji. W ramach szerzej zakreślonych celów działalności statutowej, Stowarzyszenie obecnie aktywnie kreuje oraz wspiera prestiżowe i cenne inicjatywy związane z trzema głównymi nurtami życia społecznego, niezbędnymi do budowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, otwartego na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.

Sztuka – w pełni swojej różnorodności czyli muzyka, taniec, plastyka, poezja, film, teatr, performance etc.

Edukacja – doskonalenie umiejętności, podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych w ramach różnorodnych form kształcenia formalnego i pozaformalnego

Pomoc – integracja międzypokoleniowa oparta na aktywności artystycznej

Stowarzyszenie Dal Segno Institute w Krakowie

Adres: 31-268 Kraków ul. Jęczmienna 8c

tel. +48 604 897 171

e-mail: dalsegno.institute@gmail.com

KRS: 0000218197 NIP: 679-282-93-60 REGON: 356889584

BNP PARIBAS 76 1600 1462 1863 1322 1000 0001 – rozliczenia w PLN

———————————————————————————————————

BNP PARIBAS BIC/SWIFT: PPABPLPK

IBAN: PL 22 1600 1462 1863 1322 1000 0003 – operation in EUR