Baltic Opera Festiwal


Baltic Opera Festival powstał w Trójmieście z inicjatywy wybitnego polskiego bas-barytona Tomasza Koniecznego. Pragnienie, by wykorzystać niesamowitą przestrzeń sopockiej Opery Leśnej zrodziło się w 2009 roku, gdy artysta po raz pierwszy wystąpił na tej scenie w Złocie Renu Richarda Wagnera. Inicjując Festiwal, nawiązał do przedwojennej tradycji wystawiania dzieł operowych, dzięki którym Sopot, w latach 30. XX wieku, nazywany był Bayreuth Północy.

Festiwal, który odbył się po raz pierwszy w lipcu 2023 roku na scenach Opery Leśnej w Sopocie i Opery Bałtyckiej w Gdańsku, objął prezentację premierowych inscenizacji operowych z udziałem znakomitych solistów, dyrygentów i realizatorów z Polski i całego świata. Ideą Festiwalu jest również budowanie przestrzeni służących rozwijaniu współpracy międzynarodowej oraz promowanie działań edukacyjnych.

Baltic Opera Festival 2023 rozpoczął cykliczne święto sztuki operowej, skierowane zarówno do melomanów, jak i szerokiej publiczności całej Europy.

Organizatorami tego nowego wydarzenia na operowej mapie Polski były dwie instytucje tj. Opera Bałtycka w Gdańsku oraz Narodowe Centrum Kultury.

Stowarzyszenie Dal Segno Institute, na mocy zawartych porozumień, aktywnie współpracuje przy organizacji tego niezwykłego wydarzenia, odpowiadając m.in. za prowadzenie Biura Festiwalowego.