I Bałtycki Festiwal Operowy 2021/Baltic Opera Festival

I Bałtycki Festiwal Operowy 2021/Baltic Opera Festival

Idea projektu. Projekt zakłada coroczną organizację, głównie w przestrzeni Opery Leśnej w Sopocie, ale także w innych adekwatnych lokalizacjach trójmiejskich – Festiwalu Operowego (nazwa robocza). Byłaby to jedyna w Polsce, a także w tej części Europy, okazja umożliwiająca wspólne spotkania miłośników opery i ich „scenicznych ulubieńców”.
W trakcie tygodniowego święta opery na scenie Opery Leśnej w Sopocie oraz w innych wybranych przestrzeniach na tzw. wolnym powietrzu, prezentowane byłyby światowe i polskie dzieła sceniczne, zarówno te dobrze znane, jak i powstałe współcześnie.  Idea festiwalu, obok udziału największych gwiazd wokalnego świata opery, zakłada także kreowanie i prezentowanie nowych koncepcji reżyserskich, scenograficznych czy produkcyjnych. Ponadto w kolejnych odsłonach festiwalu obok spektakli scenicznych pojawią się także międzynarodowe warsztaty artystyczne dla młodych adeptów szeroko rozumianej  sztuki, obejmujące szereg aspektów powiązanych z formą opery, tj.  śpiew – w roli wiodącej, ale także inne, równie istotne elementy, takie jak: gra aktorska, reżyseria, kreacja ruchu scenicznego, tworzenie scenografii i kostiumów, etc. Wydaje się, że idealną, a zarazem naturalną przestrzenią do tak szeroko zakrojonych działań warsztatowych mógłby być Teatr Szekspirowski w Gdańsku. Czynnikiem motywującym kreatywność i aktywność twórczą uczestników warsztatów byłaby rywalizacja o nagrodę specjalną w postaci przygotowania autorskiej realizacji i prezentacji premierowej wybranego dzieła scenicznego podczas kolejnej edycji festiwalu. Wielowymiarowy aspekt Festiwalu Operowego, podkreślony udziałem najwybitniejszych postaci tego świata, bez wątpienia na trwałe wpisze się w cykl organizowanych w Polsce najbardziej prestiżowych imprez muzycznych o randze międzynarodowej.

Autor pomysłu. Pomysłodawcą i twórcą przedsięwzięcia jest światowej sławy polski bas-baryton, Tomasz Konieczny (https://www.tomasz-konieczny.com/pl/zyciorys/), którego liczne sukcesy sceniczne, wiodąca pozycja wśród artystów operowych oraz cenne kontakty zawodowe gwarantują odpowiedni prestiż projektu oraz udział najwybitniejszych solistów, dyrygentów i zespołów z całego świata. Warto podkreślić, że multidyscyplinarne profesjonalne wykształcenie, przygotowanie i doświadczenie zawodowe Tomasza Koniecznego pozwalają mu na swobodne poruszanie się w obszarach arii czy innych elementów wykonawczych sztuki wokalnej. Równie bliskie są mu ruch sceniczny, gra aktorska czy zadania reżyserskie. Wśród najważniejszych ról i kreacji scenicznych Tomasza Koniecznego należy wymienić: Wotan/Die Walküre (9 lat w Wiener Staatsoper), Telramund/Lohengrin, Alberich/Ring (MET), Janusz/Halka Theater an der Wien i TWON, Jochanaan/Salome, Mandryka/Arabella (Wiener Staatsoper), Pizarro/Fidelio (wiele scen na świecie), bogaty repertuar basowy w kompozycjach oratoryjnych Pendereckiego, Beethovena, Mozarta, Liszta, Verdiego.

Organizator i zespół produkcyjny. Organizatorem Festiwalu będzie nasze Stowarzyszenie „Dal Segno – Institute”, w skład którego wchodzą specjaliści doświadczeni w organizacji dużych produkcji muzycznych. Prezes Stowarzyszenia i jednocześnie Dyrektor Organizacyjny Festiwalu – Rafał Kokot – wspólnie z Tomaszem Koniecznym powołali już biuro festiwalowe, zapraszając do współpracy najlepszych Project Managerów. W ramach swojej działalności statutowej Stowarzyszenie „Dal Segno – Institute” odpowiedzialne będzie za wszelkie aspekty formalno-prawne, logistyczne i organizacyjne Festiwalu, a także za szeroką promocję projektu z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych kanałów dystrybucji informacji. Stowarzyszenie będzie stroną wszelkich umów, porozumień czy kontraktów niezbędnych w procesie produkcji Festiwalu.